General Forsamling

22-01-2021
LIF Generalforsamling 2021
Grundet de skærpede restriktioner som følge af COVID-19 vil LIF ikke afholde den ordinære generalforsamling i marts måned.
Bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen indtil vaccineprogrammet er gennemført i Danmark.
Dato for afholdelse af generalforsamlingen følger.

MVH LIF Bestyrelse.

Referat fra ordinær Generalforsamling i LIF 2020

7. juli 2020

Dato:                                               tirsdag den 10. marts 2020

Tidspunkt:                                       kl. 16.30

Sted:                                                LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

  1. a.                                       Valg af dirigent og stemmeudvalg

Formandenindledte med at takke alle de fremmødte for at møde op i disse Coronatider.

Herefter foreslog Formanden Sigurd Hultmann til valg som dirigent og Generalforsamlingen bakkede op om forslaget. Sigurd blev valgt.

  1. b.                                      Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

Formanden bød velkommen til LIF´s ordinære generalforsamling nr. 70.

Torsdag den 22. august holdt vi reception fra kl. 14-18 i anledning af vores 70-års jubilæum, vejrguderne var med os og vi kunne fejre dagen ude på vores dejlige terrasse ved klubhuset. Mange havde fundet vejen til klubhuset, både nye som gamle medlemmer, samarbejdspartnere og ikke mindst direktøren for CPH Thomas Woldbye samt formand for FSKBH Jeanette Thornberg. Det blev til en rigtig god dag, hvor vores gamle drenge spillede en jubilæumsfodboldkamp mod et udvalgt hold fra Unionen.

Lørdag aften den 24. august 2019 holdt vi så jubilæumsfest i VL-terminalen. Her deltog små 100 nye som gamle medlemmer med ægtefæller og særligt inviterede gæster, bl.a. Naviairs Direktør Carsten Fich med frue og FSKBH-formand Jeanette Thornberg med gemal.

Det blev til en dejlig fest med god mad og fri bar, DJ og live band, taler ved henholdsvis formanden og Naviairs direktør

Det eneste malurt i bægeret her var, at vi ikke blev flere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde både regnet med og håbet på langt større tilmelding til vores jubilæumsfest.

Der har i årets løb været afholdt de 5-7 ordinære møder inklusive særmøder vedrørende 70-års jubilæet. Bestyrelsen har været uændret i forhold til 2018 og samarbejdet bestyrelsen i mellem fungerer fortsat rigtig fint.

Sektionslederne og klubhusbestyrerne har også deres faste punkter på dagsorden til møderne, og her har de mulighed for at berette og forespørge om alt, der vedrører deres sektioner.

Al økonomi foregår i dag via banken, så alle transaktioner er sporbare, og både Formand og Næstformand/Kasserer har kreditkort samt adgang til relevante data. Alle bankudskrifter modtages af formanden og afstemmes med kassereren, hvis der er spørgsmål. Vi har altid overblik over indestående på LIF konto og de pengestrømme, der ind- og udbetales. Naviair og CPH trækker kontingent over lønnen på de medarbejdere, som er medlemmer af LIF, og hver måned får vi overført en samlet kontingent indbetaling direkte på kontoen. Herudover får vi tilsendt lister over, hvilke medarbejdere der er trukket i kontingent. Øvrige medlemmer betaler deres kontingent via PBS.

Tina, Erik, Steen og Tommy hjælper med diverse ad hoc-opgaver, Tommy hjælper vores klubhusbestyrere med indkøb, og han følger sammen med dem op på, om VVS og husets almene tilstand er i orden.

Tina styrer vores hjemmeside, hvor alt af interesse lægges på løbende. Så hold godt øje med www.lif-lif.dk. Vi benytter desuden intranets i CPH og NAVIAIR, så vi kan nå ud med nyheder til alle interesserede – også ikke-medlemmer.

Vi sikrer, at medlemslisten er ajour, indkalder til diverse møder, samt forestår almen sagsbehandling som formand. Palle varetager selve kassererarbejdet, og Steen varetager opgaven med referatskrivning.

Vi har et fint samarbejde med FSKBH. På det kommende repræsentantskabsmøde den 28. april vil Palle, Marianne og Erik deltage.

Unionen sender hver uge en nyhedsmail, og herfra lægger vi relevante emner på vores hjemmeside. Det er formanden, som modtager mailen og den bliver altid videresendt til hele bestyrelsen, alle sektionsledere og til vores klubhusbestyrere.

Vi er dog ikke helt tilfredse med Unionens hjemmeside, som dels dækker de almene og administrative informationer og dels sidste nyt med mere fra de mange sportsgrene, Unionen varetager. Her er udfordringen for os brugere, at disse underliggende sider ikke er sat ens op, så det kan til tider være lidt svært at hitte rundt i informationerne, når de skal søges på forskellig måde, afhængig af, hvilken idrætsgren, man er inde på. Dette emne vil vi bringe op på repræsentantskabsmødet.

Samarbejdet med vores sektionsledere fungerer stort set fint. hvis ingen stiller op til posten og vil fortsætte sektionslederjobbet for cykelsektionen, sætter vi sektionen på stand by. Det er selvfølgelig ærgerligt, men bestyrelsen kan ikke forsvare at tage flere opgaver ind, der skal være en sektionsleder som daglig tovholder.

Vores sektionsleder for Badminton Keld Lundberg har valgt ikke at genopstille efter rigtig mange år på posten. Som Keld selv udtrykker det, er det på tide, at der kommer nyt blod til. Så vi håber meget på at få valgt en ny sektionsleder i dag.

Stor tak til alle øvrige sektionsledere for et godt engagement og arbejde i 2019.

Den 9. marts 2020 var vi nøjagtig 374 aktive medlemmer mod 363 aktive i 2019 og 5 passive medlemmer (sidstnævnte med et fald på 2). Vi er altså steget med 11 aktive medlemmer og 2 passive er faldet fra.

I 2019 fik vi 27.000 kr. i tilskud fra Naviair og kr. 50.000 fra CPH. Vi modtager også stadigvæk fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne.

CPH og Naviair skal have en kæmpe tak for deres store støtte til LIF – og allerede nu har vi også modtaget tilkendegivelse af tilskud i samme størrelsesorden fra Naviair for 2020 samt som en særlig gestus i forbindelse med jubilæumsåret kr. 70.000 fra CPH.

I 2019 har LIF været repræsenteret ved følgende:

40-års jubilæum Ingen

25-års jubilæum

Bestyrelsesmedlem Tina Forsberg – Naviair

Revisor og sektionsleder fodbold Carsten Hansen – CPH

Medlem Michael (løb)

Andet

Medlem Michael Frandsen, Naviair – gået på pension

Sektionsledere Allan, Willy og Yvonne ved fratrædelse som sektionsledere

Bårebuket – Peter Kofoed – CPH

Blomster Formand Marianne Andersen – sygdom

Blomster Næstformand Palle Kjær Andersen – sygdom

Gave Jacob W. Andersen som tak for VVS-assistance

Husk i øvrigt at kontakte bestyrelsen, hvis et af vores medlemmer bør betænkes med en gave, vores holdning er at glæde alle med en gave i forbindelse med deres jubilæer, større mærkedage eller når der er svær sygdom. Desuden vil vi gerne være repræsenteret ved medlemmers bisættelser.

Bestyrelsen stiller ikke forslag til kontingent forhøjelse, vores stabile tilskud betyder, at vi ikke vælger at stille forslag om at hæve kontingentet.

På generalforsamlingen sidste år vedtog vi at droppe egenbetalingen for bowling og gokart i jubilæumsåret. Det blev der taget rigtig godt i mod. I 2020 betaler alle i gokart og bowling igen egenbetaling.

I 2019 afvikledes vore egne samt Thomas Cook (nu Sun Class) deres hjemmekampe på LIF Ground. Denne aftale vil også fortsætte i 2020, hvor vi forventer at Sun Class har ”hjemmebane” hos os mod en mindre betaling til vedligehold/maling af omklædningsfaciliteter og baner.

7-mandsturneringen blev grundet alt for lav tilslutning ikke afviklet i 2019 for andet år i træk. Vi har endnu ikke truffet endelig beslutning om, vi vil holde noget i år.

Huset er i hele 2019 blevet passet af klubhusbestyrere Sigurd og Per – og på sidelinjen har Tommy, Carsten og Palle hjulpet til herude, alle skal have en stor tak for deres fantastiske indsats, det er en fornøjelse at komme herud, huset er altid i skønneste orden indendørs og selskabet ved baren er som altid super hyggeligt.

Huset gennemgik i foråret og sommeren en del meget hårdt tiltrængt udvendigt vedligehold, der blev både malet og sat nyt træ på facaden. Det er blevet så flot. Bag huset har vi fået sat ny låge på til depotrummet.

Indvendig har vi solgt de gamle stole og fået nye, i forbindelse med at Hotel Clarion skiftede deres restaurant stole ud.

Banerne er gennem hele sæsonen blevet passet af vores malemand med hjælp fra hans far og fra Palle. CPH Markservice har sørget for den ugentlige græsslåning og den årlige hækkeklipning. Vi vil derfor gerne rette en stor tak til CPH – Markservice for deres arbejde, og deres altid tilstedeværende hjælp, når dette er påkrævet.

Bestyrelsen stiller i dag forslag om oprettelse af en golfsektion. Når vi når til punktet behandling af indkomne forslag vil Peter Littau give jer en præsentation af, hvad vi reelt foreslår.  Så måske skal vi også sige goddag til endnu en sektion og sektionsleder i dag.

Det var så beretningen for 2019, endnu engang tak til alle jer frivillige, som til stadighed stiller op, så vores dejlige klub kan fortsætte med at fungere og leve.

Måske kan vi i dag byde 1-3 nye med på holdet i det samarbejde, det håber jeg virkelig.

LIF er en klub, hvor både det sportslige og det sociale er i højsædet. Mange kender hinanden fra jobbet, men lærer igennem foreningens sportslige aktiviteter også medlemmerne fra de andre dele af lufthavnen at kende. Det er ikke så ringe endda. Jeg har tit oplevet at kunne spare med en af LIF-vennerne, når jeg har haft udfordringer på det faglige område.

Foråret kan mærkes lige rundt om hjørnet, snart spilles der igen fodbold på den grønne bane herude, overtøjet hænges væk, havemøblerne sættes frem, det bliver udevejr.

Udevejr er som skabt til fysiske udfoldelser, boldspil, løb, cykling, gokart og meget andet, ja bare det at gå en tur er sundt for krop og sjæl.

Mit ønske for 2020 er, at I alle sammen får et fantastisk år, at LIF er med i jeres hjerter undervejs og at I får dyrket en masse udendørsliv og fysiske sportsaktiviteter.

Og så ønsker jeg Corona hen, hvor peberet gror, som man siger.

Hermed vil jeg afrunde min beretning for 2019. Tak til jer fordi I kom og tak fordi I lyttede. I ønskes alle en forsat god generalforsamling og ikke mindst et fantastisk godt 2020.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

B (1) Badminton ved Keld Lundberg.

LIF Badminton har også i denne sæson haft træningstimer i KFIU-hallen torsdage mellem 19 og 21 og i KMB-hallen søndage mellem 09 og 11. KMB-hallen er fortsat godt besøgt. Timerne i KFIU-hallen bruges primært til afvikling af holdkampe.

Lars Køster Andersen har stået for udsendelse e-mail til aktive badminton medlemmer, om hvem der kommer til træning. Tak til ham.

Klubmesterskabet for herresingle for 2019 måtte desværre aflyses, fordi det ikke var muligt at finde en dato, hvor alle de, der normalt deltager, kunne. Klubmesterskaberne i HS vil blive forsøgt afviklet i år. Søndag den 5. maj 2019 blev der afholdt klubmesterskaber/sæsonafslutning for doublespillere. Der var 16 deltagere, og hvor der blev spillet i doublerækker, og hvor makkerne blev fundet ved lodtrækning. Der var præmier til Jesper, Lars, Michael, Thomas, Tina og Margit.

På et spillermøde den 12. maj blev vi enige om at skære antallet af tilmeldte hold ned til 4.  Det bevirkede, at LIF 2 fortsatte med Michael Bojsen som holdleder, således at LIF 5, som han var holdleder for, blev droppet. Vi har derfor i denne sæson tilmeldt følgende 4 hold til holdturneringen:

Et senior6 hold (LIF 1) og et veteran6 hold (LIF 3), som hver består af 4 herrer og 2 damer.

Et senior4 hold (LIF 2) og et veteran4 hold (LIF 4), som består af 4 herrer eller damer.

I sæson 2018-19 vandt LIF 1 Specialrækken 1. division, medens LIF 3 rykkede ned i Veteran6 2. division. Sæsonen 2019-20 er ikke færdigspillet endnu, men LIF 1 ligger nr. 1 ud af 10 hold med 10 point for 6 kampe.

LIF 2 ligger nr. 8 ud af 10 hold med 2 point for 4 kampe.

LIF 3 ligger nr. 3 ud af 8 hold med 8 point for 5 kampe.

LIF 4 ligger nr. 6 ud af 8 hold med 4 point for 6 kampe.

Tak til holdledere Palle Kjær, Michael Bojsen, Steen Halvorsen og Frank Johnsen for deres indsats.

Den 15. december 2019 blev der afholdt juleturnering med 13 deltagere og med efterfølgende julefrokost i Klubcafeen.

6 medlemmer har deltaget i en GSB-Firma Cup turnering i Gladsaksehallen den 18. januar 2020. Her blev det til en 1. plads i HD B-rækken til Michael Bojsen og Paw Hansen (tidligere LIF medlem) og en 2 plads til Jesper Jørgensen i HS B-rækken.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (2) LIF Bordtennis – Fremlagt af Palle Kjær Andersen

Vi er gået ned fra 2 til 1 hold, der deltager i turneringen i FSKBH.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (3) LIF Bowling ved Jørgen Andersen

Vi træner én gang om ugen - onsdag 16:00-17:00 i BBC-Tårnby.

Sæsonen går fra midten af august til starten af maj – sæsonen 2019-20 slutter den 6/5 og sæsonen 2020-21 starter 19/8-20.

I december har vi afholdt intern julestævne og havde efterfølgende en julemiddag (buffet) i hallen.

I sæsonen 2018-19 deltog medlemmerne både i holdturnering og i individuelle stævner under FSKBH.

I holdturneringer deltog LIF med to 4-mands hold og det var med et godt resultat. Der er 6 hold i hver div. og serie.

1. holdet blev nr. 1 i 3. div. B og rykkede op i 2. div. B.

2. holdet blev nr. 3 i serie B1.

Individuelt deltog vi i følgende stævner i 2019:

4 spillere i FSKBH’s mesterskab, 5 spillere i afslutningsstævnet, 6 spillere i åbningsstævnet (én førsteplads i herre 3. div. gruppen),

5 spillere i julestævnet (én førsteplads i første start).

Turneringsdeltagelse 2019-20:

For at give flere spillere mulighed for at komme ud og spille kampe mod andre firmahold, blev det på et sektionsmøde besluttet at tilmelde 3 hold til sæsonen 2019-20. Det er foreløbigt gået rigtig godt, selv om der opstod lidt udfordringer med skader mv.

Efter første halvdel af sæsonen (pr. 31/12-19) er holdene placeret således:
1 holdet lå nr. 3 i 2. div. B,
2. holdet lå nr. 2 i serie B1, og

3. holdet lå nr. 1 i serie C2.

Vi forsøgte at lave et ”Åbent hus” arrangement i november 2019, men det blev desværre ikke nogen succes – sektionslederen er gået i ”tænkeboksen” for at udtænke en ny strategi, for at trække flere medlemmer til bowling.

Bowlingsektionens medlemmer vil gerne takke LIF’s bestyrelse og generalforsamlingen i 2018, hvor det blev vedtaget at fritage Bowlingsektionens medlemmer for egenbetalingen i hele 2019.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (4) LIF Cykling

Der har ikke været aktiviteter i cykelsektionen i denne sæson.

Generalforsamlingen pegede på, at reklamen for cykling uden om LIF med brug af LIF navn på Facebook ikke er en acceptabel måde at drive cykelsektionen på.

Cykelsektionen vil blive sat på ”Stand by” indtil videre.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (5) LIF Fodbold ved Carsten Hansen

Der var 2 hold tilmeldt FSKBH’s fodbold turnering 2019.

Seniorholdet løb ind i mange aflyste kampe pga. manglende modstander og de ender på en 3 plads. Marsters havde en middelmådig sæson – og endte midt i rækken.

I 2020 er tilmeldt 1 senior & 1 Marsters hold i FSKBH fodbold turnering.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (6) LIF Go-Kart ved Daniel Kjær Andersen

Der er stor deltagelse og der blev i sæsonen afholdt åbent hus arrangement for at hverve flere.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (7) LIF Løb ved Inger Seeberg

Inger overtog ansvaret for LIFs løbesektion ved generalforsamlingen sidste år efter Yvonne Würtz fra Naviair, som havde gjort det godt i flere år.
Med god hjælp fra bestyrelsen, blev det forsøgt at skabe et overblik over LIF medlemmer i løbesektionen, herunder hvem der stadig er aktuelle medlemmer.

Takket være nogle engagerede løbere er det lykkedes at gennemføre nogle gode træningsture. Der løbes typisk en gang om ugen fra CPH’s hovedkontor – man kan følge med i begivenhederne ved at melde sig ind i Facebook gruppen ”LIF Løbeklub”.

I 2019 har LIF været repræsenteret i en række løb som Christianshavnermilen, Royal Run og CPH Half, hvor LIF har sponsoreret deltagelsen enten helt eller delvist.

I anledning af klubbens 70 års jubilæum arrangerede vi et lille jubilæumsløb på Kalvebod Fælled den 24. august, hvor fire glade løbere deltog i solskin og højt humør. Det blev en hyggelig formiddag, og deltagerne fik naturligvis en LIF Jubilæums t-shirt at løbe i.

LIF har indgået en samarbejdsaftale med Løberen. Det betyder, at LIF medlemmer får 15% rabat i Løberens butikker og i deres webshop. I deres butikker skal man blot sige, at man er LIF medlem, og på webshoppen skal man bruge rabatkoden #LIF.

Det er/var ambitionen at udsende et nyhedsbrev på mail til medlemmer i løbesektionen jævnligt. Det er da også lykkedes et par gange.  

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (8) LIF Squash ved Jan Cardinaal

I forbindelse med indkøb af banetider til brug hos henholdsvis Herlev-Hjorten Squash Klub i Skinderskovhallen og City Squash i Kløvermarken, blev der i januar 2019 forhandlet to års gyldighed på de to klippekort, fremfor den vanlige løbetid på et enkelt år.

Det viste sig at være en rigtig god idé, da squashåret 2019 i lange perioder har været temmelig stille. Skader, udlandsorlov og instruktørgerninger hos de spillere der spiller ofte, har været nok til at der ikke er blevet spillet så meget. Dermed var der ét år efter indkøb af de nævnte klippekort, blot anvendt omkring halvdelen af kapaciteten på kortet til Skinderskovhallen.

City Squash har i løbet af året ændret deres system, og er overgået fra klip til point, hvorfor det er svært præcis at opgøre forbruget i Kløvermarken, men det vurderes til at være væsentligt under halvdelen af kapaciteten.

Der er således fortsat rigeligt med banetider på de indkøbte klippekort til brug i indeværende sæson, og det vurderes ikke at blive nødvendigt at indkøbe flere klip, før udløb d. 31. januar 2021.

I januar 2020 afholdt vi den årlige og efterhånden traditionsrige squashturnering. Vi var i år 10 spillere, og for første gang nogensinde var der deltagelse fra en spiller ansat i Københavns Lufthavne. Det blev en rigtig god formiddag med gode jævnbyrdige kampe, samt masser af snak og hyggeligt samvær.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (9) LIF Svømning ved Marianne Andersen

Ca. 10 medlemmer har fået svømmekort i Hillerødgade hallen og Sundbyhallen to aftener fra 20- 21.

Der skal søges om nyt kort – til hver sæson

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

  1. c.                                       Regnskab 2019

Palle Kjær Andersen gennemgik regnskabet og underskuddet skyldes primært de aktiviteter, hvor LIF i sæsonen nedsatte egenbetalingen til Bowling og Go-Card.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

  1. d.                                      Indkomne forslag                                                               i.      Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Golfsektion

Der har været et ønske fra medlemmer om etablering af en golfklub og Peter Littau motiverede forslaget og var villig til af være sektionsleder for en golf-sektion.

Økonomien indebærer, at tilmeldingsgebyr til turneringer på op til 1.000 kr. dækkes af Lif og resten betaler spillerne – evt. kan der søges om særligt tilskud til de enkelte turneringer.

Generalforsamlingen hilste initiativet velkommen og vedtog forslaget om etablering af en golf-sektion.

  1. e.         Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent for det kommende år.

  1. f.          Godkendelse af budget 2020

Der blev uddelt budget-forslag 2, hvor oprettelsen af golf-sektionen var afspejlet.

Squash-sektionen forventer ikke at afholde udgifter i 2020/21 – men vil afholde et rekrutteringsarrangement.

Generalforsamlingen vedtog Budgetforslag 2  med oprettelsen af golf-sektionen.

  1. g.         Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

           i.          Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen Palle blev genvalgt

          ii.          Valg af sekretær – Tina Forsberg

Mette Louise Mejlstrup ønskede at stille op til posten – og Tina deltager i næste møde til intro.

Mette blev valgt

          iii.         Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup Erik blev genvalgt

           iv.        Valg af revisor – Lis Dahlquist - Lis blev genvalgt

            v.        Valg af revisor suppleant – Richardt Olsen - Sigurd Hultmann blev valgt.

           vi.      Valg af sektionsleder badminton – Keld Lundberg Keld ønskede at trække sig                             efter mange år på posten som sektionsleder.

Fmd. kvitterede for Keld engagement og arbejdsindsats for LIF Badminton gennem mange år og overrakte en erkendtlighed.

Bjarne Kent Nielsen var villig til at modtage valg. - Bjarne blev valgt.

           vii.      Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan - Ole blev genvalgt

          viii.      Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen - Jørgen blev genvalgt

            ix.      Valg af sektionsleder cykling – Robert Pedersen (genopstiller IKKE)

Cykel-sektionen blev sat på ”stand by” og er uden sektionsleder pt.

             x.      Valg af sektionsleder fodbold – Carsten Hansen - Carsten blev genvalgt

            xi.      Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen - Daniel blev genvalgt

           xii.      Valg af sektionsleder løb – Inger Seeberg - Inger blev genvalgt

          xiii.      Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal - Jan blev genvalgt

           xiv.      Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen - Marianne blev genvalgt

  1. h.        Eventuelt

Bestyrelsen blev spurgt om status for e-sport og orienterede om det tidligere tiltag, hvor det ikke lykkedes at stille et holdt med sektionsleder.

                      Dirigent                                                                                  Referent

                      Sigurd Hultmann                                                                     Steen Halvorsen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LIF

Dato:          tirsdag den 10. marts 2020

Tidspunkt:  kl. 16.30

Sted:          LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

a.         Valg af dirigent og stemmeudvalg

b.         Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

c.         Regnskab 2019

d.         Indkomne forslag

                  i.     Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Golfsektion

e.         Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

f.          Godkendelse af budget 2020

g.         Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

                   i.     Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen

                   ii.     Valg af sekretær – Tina Forsberg

                   iii.     Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup

                   iv.     Valg af revisor – Lis Dahlquist

                   v.     Valg af revisor suppleant – Richardt Olsen

                   vi.     Valg af sektionsleder badminton – Keld Lundberg

                   vii.     Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan

                   viii.     Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen

                   ix.     Valg af sektionsleder cykling – Robert Pedersen (genopstiller IKKE)

                   x.     Valg af sektionsleder fodbold – Carsten Hansen

                   xi.     Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen

                   xii.     Valg af sektionsleder løb – Inger Seeberg

                   xiii.     Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal

                   xiv.     Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen

h.        Eventuelt

Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.

Hvis du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Tina Forsberg på e-mailadresse: tfn@naviair.dk.  Tilmelding til middagen skal ske senest tirsdag den 3. marts 2020.

På bestyrelsens vegne

Marianne Andersen

Formand

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 07:44

Hej Michael
Det skal jeg nok få ordnet

go dag Palle

...
19.02 | 07:35

Hej
Jeg vil gerne melde mig ud af LIF, da jeg ikke er aktiv mere.
Mvh
Michael Gustafson

...
03.11 | 07:49

Hej Michael jeg har ikke set mail før nu så du bliver meldt ud

...
03.09 | 11:04

Opsigelse af medlemskab for Michael Jensen cph 19237 (cykling ) med øjebliklig virkning
Vh
Michael

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE