26. januar 2023
LIF Indkalder til ordinær Generalforsamling i LIF
Dato: tirsdag den 21. marts 2023
Tidspunkt: kl. 16.00
Sted: LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej


Endelig Dagorden:
a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
c. Regnskab 2022
d. Indkomne forslag
- Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer
e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
f. Godkendelse af budget 2023
g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6
h. Valg af formand (Marianne Andersen)
i. Valg af næstformand (Palle Kjær Andersen) jf. pkt. d.
j. Valg af kasserer (Palle Kjær Andersen)
k. Valg af bestyrelsesmedlem (Åben)
l. Valg af bestyrelsessuppleant (Steen Halvorsen)
m. Valg af revisor (Hugo Hvidkvist)
n. Valg af sektionsleder badminton (Thomas Aagaard)
o. Valg af sektionsleder bordtennis (Ole Kaliszan)
p. Valg af sektionsleder bowling (Jørgen Andersen)
q. Valg af sektionsleder fodbold (Kim Michael Hansen)
r. Valg af sektionsleder golf (Peter Littau)
s. Valg af sektionsleder gokart (Daniel Kjær Andersen)
t. Valg af sektionsleder padel tennis (Rasmus Sandfeld)
u. Valg af sektionsleder squash (Jan Cardinal)
genopstiller ikke

v. Valg af sektionsleder svømning (Marianne Andersen)
w. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt kandidater til valg i henhold til § 8.6
og forslag til oprettelse af nye sektioner, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,
hvilket vil sige tirsdag den 28. februar 2023.


Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.


Såfremt du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Mette Meilstrup,
på e-mailadresse: mette.louise.meilstrup@cph.dk.


Tilmelding til middagen skal ske senest
tirsdag den 14. marts 2023.

På bestyrelsens vegne
Marianne Andersen
Formand
Lufthavnens Idrætsforening

Sportgrene

Lufthavnens idrætsforening