Formandens Jubilæumstale
Marianne Andersen
til LIFs 60 års jubilæum

Den 22. august 2009

Kære alle sammen

Jeg er utrolig stolt af at kunne stå her i dag og holde tale i anledning af LIF´s 60 års jubilæum.

Dels står jeg – i disse smukke omgivelser i Vilhelm Lauritzens terminal fra 1939 (stillet til rådighed af CPH) – og dels står jeg foran en forsamling af glade festdeltagere, som tæller vore egne LIF-medlemmer med ægtefæller samt gæster inviteret fra Naviair, CPH, Indkøbsforeningen og FKBU. I skal have tusinde tak, fordi I er kommet for at være til at fejre vores 60-årige idrætsforenings fødselsdag.

LIF har nu i 60 år været med til – positivt - at præge firmaidrætten i Danmark. Vi har været med, hvor det sner – deltaget i turneringer og stævner både i ind- og udland igennem alle årene. Især fodboldafdelingen har deltaget i mange turneringer rundt omkring i Europa, arrangeret af vore kollegaer i de øvrige europæiske lufthavne. LIF har selv været vært ved European Airport Football Cup i 1998, hvor ikke mindre end 19 lufthavne deltog. Det højeste antal i denne turnerings historie.

Mange pokaler og præmier er kommet i hus undervejs og en del af disse præger udsmykningen i vores dejlige klubhus på Tømmerup Stationsvej ved LIF boldbane anlæg eller som vi kalder det -  LIF Ground.

I dag deltages der aktivt i disciplinerne badminton, bordtennis, bowling, fodbold, gokart, håndbold,  løb, svømning og tennis på henholdsvis turnerings- og motionsplan. Så der skal nok komme endnu flere pokaler og præmier til.

Igennem årene har vi også haft dart, backgammon, skak og cykling på programmet.

LIF tæller i dag knapt 350 medlemmer fordelt mellem Naviair, CPH, DMI, SLV, private firmaer og pensionister. For 60 år siden kom alle medlemmerne fra Statens Luftfartsvæsen, som jo så igennem årene er blevet delt op, så vi i dag rummer flere firmaer under vores forening.

Jeg er også stolt af at kunne nævne, at rigtig mange af vore medlemmer er folk, som er stoppet på arbejdsmarkedet, men som fortsat deltager aktivt i LIF  – endda nogle på turneringsplan. Jeg ved også, at mange af jer er til stede her i dag. Således også ét medlem, som har været med siden den spæde start i 1949, nemlig Richardt Olsen, tidligere formand, nu pensioneret fra SLV – men aktiv som både klubhusbestyrer, bowlingspiller og bowlinginstruktør. Richardt er også udnævnt til æresmedlem i LIF. (Bed RO om at rejse sig).

Richardt arbejder i øjeblikket på et omfattende historisk materiale om LIF´s historie gennem 60 år, et materiale, som meget snart vil blive lagt på LIF hjemmeside i fremtiden.

LIF er også andet end sport.

LIF har gennem tiderne samlet folk til rigtig mange sociale arrangementer. Vi holder jævnligt foredragsaftener, cykelture, vin- og øl-smagnings aftener og så er der vist ikke tal på det utal af fester, vi har holdt gennem årene. Især skal nævnes vore ”grisefester” efter de årlige 7-mands fodboldsturneringer i juni måneder, hvor LIF har inviteret både medlemmer og ikke-medlemmer. En tradition som er gået hen og blevet en stor succes, og som vi forventer at fortsætte med.

Mange venskaber er blevet knyttet på kryds og tværs af firmaer og faggrænser. Der er hermed skabt bro for et godt samarbejde, når vi også mødes i arbejdsrelaterede ærinder.

Alle vore succeser er ikke kommet af sig selv.

Uden support fra vore firmaer, fra vore sponsorer og fra Unionen FKBU var vi ikke nået dertil, hvor vi er i dag. Tak for jeres støtte og opbakning.

Ud over vore mange medlemmers store entusiasme skal også nævnes de, som hver eneste dag lægger sjæl og kræfter i sammen med mig at skabe rammerne for vores forening og sørge for, at det hele klapper.

En stor tak skal derfor lyde til vore 3 klubhusbestyrere og æresmedlemmer:

Richardt Olsen, som jeg allerede har nævnt, Per Holm, tidligere formand i LIF og brandmand i CPH og Sigurd Hultmann tidligere næstformand i LIF og Supervisor i Naviair.

I gør et kæmpe arbejde for, at klubhuset altid fungerer – det bliver simpelthen passet og plejet efter alle kunstens regler.

En stor tak skal også lyde til samtlige sektionsledere:

Keld Lundberg , badminton, DMI

Ole Kaliszan, bordtennis, Naviair

Willy Westermann , bowling, tidl. CPH

Lars Arnecke , fodbold, CPH

Daniel Kjær Andersen, gokart, Naviair

Carsten Hansen , håndbold, CPH

Hanne Lind Andersen, løb, CPH

Mikael Ericsson, tennis, Naviair

Svømning passer jeg selv.

Bestyrelsen er utrolig glade for at have så engagerede repræsentanter til at styre de enkelte sektioner.

En stor tak skal også rettes til vores WEB master Mai-Britt Bengtsson, som trods sin nuværende stilling som orlovsnyder på 2. år i det nordlige Portugal, forbliver en energisk og arbejdsom redaktør af vores hjemmeside. Det er dejligt, at du er her i blandt os i aften – tusinde tak for din indsats.

En sidste tak skal lyde til mine bestyrelseskollegaer, næstformand Palle Kjær Andersen, Naviair, kasserer Betina Westermann, tidligere CPH, Bestyrelsesmedlem Niels Bødker, Naviair, Bestyrelsesmedlem Peter Kofod, tidl. CPH og bestyrelsessuppleant men også vores Blæksprutte Erik Meilstrup, CPH.

Uden jeres utrættelige engagement var vi ilde stedt – tak for alle kampene og det gode sammenhold.

Jeg er imponeret af, at LIF trods sine 60 år fortsat er en livskraftig forening, hvor idræt og socialt samvær danner bro til en sund livsstil. Jeg tror personligt på, at LIF vil blive endnu ældre, men alligevel formå at bevare ungdommens mod og entusiasme. Jeg tror på fremtiden for LIF og for Unionen (også efter den forestående fusion med øvrige unioner) Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle sammen nok skal bidrage dertil.

Sluttelig vil jeg ønske jer alle en fortsat god festaften samt bede jer alle om at rejse jer og sammen med mig udbringe et 3 foldigt hurra og et rungende L I F for vores fødselar.

LIF længe leve – HURRA HURRA HURRA – L I F

Skål.